Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ EU-LISA


Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον
ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.eulisa.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν
απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu , έως την ανωτέρω προθεσμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου