Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

"Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις πιστοποίησης στους υπολογιστές"...ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ


Μαρία Ρεπούση
Βουλευτής  Α΄ Πειραιά
27/6/2014
Ερώτηση
Προς τους  Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα:   Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις πιστοποίησης στους υπολογιστές

Με ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δημοσιεύτηκε στις 16/5/14  επέρχονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής και  καθιερώνονται ταυτόχρονα νέες διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων που τα εκδίδουν. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα του αστικού ή εμπορικού δικαίου (εταιρείες), ενώ αποκλείονται φορείς του Δημοσίου, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή σωματεία. Η αδειοδότηση των φορέων αυτών θα γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) ο οποίος εποπτεύει και όλη τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικά πρόσωπα.
Σημειώνεται ότι  η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ οριζόταν σε τρία χρόνια από την έκδοση ή ανανέωσή τους και έπαιρνε παράταση στο τέλος της τριετίας. Τα  πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί με την τελευταία παράταση που πήραν λήγουν στις 30 Ιουνίου 2014. Σε συνθήκες κρίσης και αυξημένης ανεργίας όμως δεν μπορεί να απαιτείται κάθε τριετία από τους πολίτες η ανανέωση της πιστοποίησης γνώσης στους υπολογιστές,  απαραίτητο προσόν για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, επιβαρύνοντάς τους με καταβολή παραβόλου 100 ευρώ καθώς και με το κόστος της προετοιμασίας.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να μην επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες και ιδιαίτερα τις πιο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες η ανανέωση της πιστοποίησης επάρκειας στους υπολογιστές;
Η ερωτώσα βουλευτής
Μαρία Ρεπούση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου