Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομ. εκπαιδ. και ειδικού εκπαιδ. επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγ. Κατάρτισης ατόμων με Αναπηρία Αθηνών έτους 2015-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου