Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί ο προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων

Δελτίο Τύπου

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί ο προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Επισημαίνεται ότι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους από την Παρασκευή 10-07-15 έως την Τρίτη 14-07-2015 στις 23:59.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου