Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Έχει αναρτηθεί ο νέος προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων


 Δελτίο τύπου

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί ο νέος προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στον ακόλουθο σύνδεσμο, μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αριθμ. 5751/17-07-2015 (ΑΔΑ: 6701465ΦΘ3-ΖΧΝ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων για τη διευκρίνιση της διδακτικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα δικαιολογητικά προϋπηρεσία, αλλά δεν διευκρινίζονταν η διδακτική τους προϋπηρεσία:
http://www.minedu.gov.gr/index.php/home/themata-prosopikou/135-protobathmia-kai-deyterobathmia/13091-2015-04-07-09-32-42
Επισημαίνεται ότι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους από την Παρασκευή 31-07-15 έως και την Τρίτη 04-08-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου