Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Έλεγχος Οργανικών Κενών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 2016 για να βγεί η Εγκύκλιος των Μεταθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
&  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Μαρούσι,    10-12-2015 

Αρ. Πρωτ.    201697/Δ3                                                                                                          

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος Οργανικών Κενών ΕΕΠ – ΕΒΠ 2016»

Ενόψει της εκδόσεως της εγκυκλίου μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2016-2017, σας διαβιβάζουμε  πίνακα των οργανικών κενών ΕΕΠ – ΕΒΠ, όπως διαμορφώθηκε από τις Υπηρεσίες σας τον Δεκέμβριο του 2014, και παρακαλούμε να τον επικαιροποιήσετε και να μας τον αποστείλετε το αργότερο μέχρι την επόμενη Πέμπτη 17/12/2015.

Παρακαλούμε να αναφέρετε αναλυτικά στο απαντητικό σας έγγραφο τις τροποποιήσεις τις οποίες ενσωματώσατε στο συνημμένο  πίνακα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου