Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης "Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση..." ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ


1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10105/23-11-2015 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΤΤΙΚΗ», Υποέργου 3 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και Υποέργου 4 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ6,8,9 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000043 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου