Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

"Προβληματική η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης"...ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Νίκο Φίλη

Θέμα: Προβληματική η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Με το Ν. 4327/2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετέβαλε τον τρόπο επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Βασικά στοιχεία της αλλαγής υπήρξαν η κατάργηση της διαδικασίας της συνέντευξης, με την αιτιολογία ότι οδηγεί σε διαβλητές επιλογές, η αντικατάστασή της από τη διαδικασία της εκλογής των μεν υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από τους συναδέλφους τους, των δε υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης από τους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, καθώς και η υποβάθμιση των τυπικών προσόντων και της διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων υπέρ της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους. Στην πραγματικότητα, όπως έγινε πασιφανές και κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, σκοπός της αλλαγής ήταν ο απόλυτος κομματικός έλεγχος της επιλογής των νέων στελεχών εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ευελπιστούσε ότι θα επιτύγχανε καταρχάς την εκλογή των δικών της ανθρώπων στις θέσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, ώστε ακολούθως αυτοί να ψηφίσουν τους δικούς της ανθρώπους ως Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Για κακή τύχη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι εκλογές που έλαβαν χώρα σε σχέση με την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, λίγο μετά τη δημοσίευση του Ν. 4327/2015, οδήγησαν στην κατάληψη των σχετικών θέσεων κατά κύριο λόγο από πρόσωπα που ήδη τις κατείχαν και κατ’ επέκταση, στην αποτυχία επιλογής κατά συντριπτική πλειοψηφία δικών της ανθρώπων. Με αυτά τα δεδομένα, αν ακολουθούσαν οι εκλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης με τις ρυθμίσεις του Ν. 4327/2015, ήταν βέβαιο ότι θα αποτύγχανε και στην περίπτωση αυτή η «επιχείρηση» επιλογής των ημετέρων. Έτσι, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το Ν. 4351/2015 μετέβαλε για δεύτερη φορά τον τρόπο επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Βασικά στοιχεία της δεύτερης αλλαγής υπήρξαν η επαναφορά της «διαβολικής» κατά την  ίδια συνέντευξης, η οποία πλέον «καθαγιάσθηκε», η πρόβλεψη για επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης από περιφερειακό συμβούλιο επιλογής, ελεγχόμενο κατά πλειοψηφία από τον κομματικά διορισμένο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ο περιορισμός ως προς τη δυνατότητα θέσης υποψηφιότητας μόνο σε δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Η εκτρωματική αυτή αλλαγή ήταν τόσο εξόφθαλμα κομματική, ώστε να προκαλέσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, την αντίδραση των εταίρων μας, που υπενθύμισαν στη συγκυβέρνηση ότι, κατά τα προβλεπόμενα στο Τρίτο Μνημόνιο και το Ν. 4336/2015, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση αποπολιτικοποίησης της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4351/2015 ακολούθησε η εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης που είναι πλέον εκκρεμής. Η διαδικασία αυτή, δυστυχώς, πάσχει πανταχόθεν. Ενδεικτικά, και πέραν των προαναφερθέντων, μπορούν να επισημανθούν επίσης τα ακόλουθα:

  1. Η σχετική εγκύκλιος υπ’ αρ. Φ. 353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε στις 10-12-2015 και προβλέπει ότι οι υποψήφιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 15-12-2015. Η προθεσμία που τέθηκε, λοιπόν, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους πάρα πολύ λίγο χρόνο αφενός για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και αφετέρου για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ιδίως λόγω της παρεμβολής Σαββατοκύριακου.
  2. Με την υπ’ αρ. Φ. 353.1/11/205673/Ε3/15-12-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τίθεται το χρονοδιάγραμμα της τρέχουσας διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και προβλέπεται ότι το σκέλος της ψηφοφορίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2016. Εάν όμως κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να δηλώσει ως δεύτερη επιλογή του μια άλλη διεύθυνση εκπαίδευσης πέρα από αυτή όπου υπηρετεί, όπως και δικαιούται, όπου καταρχήν μόνο θεωρητικά τον γνωρίζουν οι ψηφοφόροι εκπαιδευτικοί, εκ των πραγμάτων δεν προλαβαίνει να τους ενημερώσει, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, δεδομένου ότι παρεμβάλλονται και οι διακοπές των Χριστουγέννων.
  3. Στην προαναφερθείσα υπ’ αρ. Φ. 353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 εγκύκλιο δεν διευκρινίζονται σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τη διαδικασία της συνέντευξης, ειδικότερα σε σχέση με τον αριθμό των ερωτήσεων που τίθενται και την πηγή αυτών. Δεν προβλέπεται επίσης διαδικασία απομαγνητοφώνησης, ώστε να καθίσταται ακολούθως δυνατός ο έλεγχος της διαδικασίας της συνέντευξης,

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι επιβεβλημένη η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διορθωθεί το νομοθετικό έκτρωμα που διέπει τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και να αρθούν οι αδικίες της τρέχουσας διαδικασίας.
Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:
-       Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Παιδείας ώστε να διορθωθεί η διαδικασία-έκτρωμα που διέπει την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τους νόμους 4327/2015 και 4351/2015 της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και να αποκατασταθούν οι αδικίες της τρέχουσας διαδικασίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου