Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21/26) - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28)


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,   σε ΣΜΕΑΕ.
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες (41820 ΩΤΥΖ4653ΠΣ-ΧΦΑ, 41822 7Μ4Ψ4653ΠΣ-ΔΟΗ, 41824 ΩΩ3Ξ4653ΠΣ-Α9Ξ &41826 7ΔΔΨ4653ΠΣ-ΜΕΞ) καλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη 21-12-2016:
 1. Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
   1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
   2. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
   3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
   4. Ταυτότητα
   5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
   6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
   7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Συνημμένα:
Download this file (41820 ΩΤΥΖ4653ΠΣ-ΧΦΑ.pdf)41820 ΩΤΥΖ4653ΠΣ-ΧΦΑ.pdf

Download this file (41822 7Μ4Ψ4653ΠΣ-ΔΟΗ.pdf)41822 7Μ4Ψ4653ΠΣ-ΔΟΗ.pdf

Download this file (41824 ΩΩ3Ξ4653ΠΣ-Α9Ξ.pdf)41824 ΩΩ3Ξ4653ΠΣ-Α9Ξ.pdf

Download this file (41826 7ΔΔΨ4653ΠΣ-ΜΕΞ.pdf)41826 7ΔΔΨ4653ΠΣ-ΜΕΞ.pdf


ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ: 

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοι-νωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ 21-26 Λογοθεραπευτών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου