Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας


Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4316/14 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας (περιέχεται και η αριθ. Φ.11221/13237/199/2015/7-12-16 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΚΑ : Σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου