Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ


Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο (2) θέσεις
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Εμπειρία σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
Γνώση Η/Υ
Γνώση αγγλικών
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εξειδίκευση στις μεθόδους Bobath, Halliwick, PNF
συστάσεις απαραίτητες
αποστολή βιογραφικών: info_thes@elepap.gr
υποβολή αιτήσεων έως 25/1/2017

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

H ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και Snoezelen
συστάσεις απαραίτητες
Για πληροφορίες / υποβολή αιτήσεων: τηλ. 2310318218 & 2310318228, email: info_thes@elepap.gr
υποβολή αιτήσεων έως 25/1/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου