Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.


Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-
2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

 Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5809/18-10-2016 (ΑΔΑ:7ΙΠ14653ΠΣ-5ΩΝ) Απόφασής μας, με θέμα: «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου