Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
 Ερωτήματα συναδέλφων...

...Με αφορμή το έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. στο οποίο αναφέρεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:

1.Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το σύνολο του ποσού των εσόδων από την άσκηση ιδιωτικού έργου; Απευθυνόμενη στους αρμόδιους της Δευτεροβάθμιας, έλαβα αντιφατικές απαντήσεις, όπως ότι το σύνολο της αμοιβής από την άσκηση ιδιωτικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του κύριου μισθού ή ότι δεν υπάρχει κάποιος οικονομικός περιορισμός.

2.Μπορεί κάποιος αναπληρωτής (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (συμβουλευτικών και διδακτικών); Ρωτώ, δηλαδή, αν η παροχή υπηρεσιών από το ΕΕΠ  θεωρείται εμπορική δραστηριότητα; Δεδομένου ότι, σύμφωνα πάντοτε με την προκήρυξη, το ΕΕΠ δεν επιτρέπεται να ασκεί εμπορική δραστηριότητα. 

3. Σε ενδεχόμενη περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση τιμολογίου από τον φορέα, αλλά η πληρωμή γίνεται με ΑΕΔ (Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης) και, παράλληλα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον χρονικό περιορισμό, η παροχή συμβουλευτικών και διδακτικών υπηρεσιών θα θεωρηθεί εμπορική δραστηριότητα;........................................................................................................
..................................................................................................................................................

Σε απάντηση των ερωτημάτων που θέτουν συνάδελφοι, ως αιρετοί του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., καταθέτουμε την άποψή μας.


  •        Σε σχέση με την αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες και στον ιδιωτικό τομέα, μετά από την χορήγηση από το υπηρεσιακό συμβούλιο της σχετικής άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ΄ αμοιβή, παλαιότερα πράγματι ίσχυε ο περιορισμός στον χρόνο απασχόλησης (10 ώρες) και οι αποδοχές δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν το 1/3 των καθαρών αποδοχών του ως δημόσιος υπάλληλος.
  • Με την κατάργηση των 10 ωρών, δεν προκύπτει κανένας περιορισμός στο ύψος της αμοιβής του. Βέβαια το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί και σήμερα να ορίσει αυτό για  πόσες ώρες εργασίας χορηγεί την συγκεκριμένη άδεια.
  • Αναφορά γίνεται σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο τομέα του δημοσίου όπου η αμοιβή δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 των καθαρών αποδοχών  του ως υπάλληλος. Σε άλλη περίπτωση που το ύψος της αμοιβής είναι μεγαλύτερο, κινδυνεύει ο υπάλληλος να χαρακτηριστεί ως διπλοθεσίτης με κίνδυνο την απόλυσή του.
  •   Ως προς την ερώτηση για την έκδοση τιμολογίων κ.λ.π. σύμφωνα με την Δ2/14543/13-02-2003 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., επισημαίνεται,  ότι για τα ιατρικά καθώς και τα λοιπά επαγγέλματα, στα οποία προέχει ο επιστημονικός καθαρά χαρακτήρας, δεν μπορεί να τεθεί, κατ` αρχάς, ζήτημα απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας από τους επιστήμονες που ασκούν αυτά, αφού η άσκηση του λειτουργήματος τους δεν είναι, από μόνη της, δυνατή να της προσδώσει την εμπορική ιδιότητα.
    Για το θέμα αυτό έχει υπάρξει σχετική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με αρ.  391/2010 *για τους Ψυχολόγους, η Γνωμοδότηση με αρ. 56/2001** για το Ε.Ε.Π. και η Γνωμοδότηση 436/2012*** , η οποία έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό Παιδείας κο Κουράκη, για Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Ηθοποιούς.
  •        Τώρα για το ερώτημα των τιμολογίων , βεβαίως έχει το δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις, όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με τις ανάλογες υποχρεώσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν όμως κάποιος παρέχει υπηρεσίες προς άλλο ιδιωτικό φορέα, επειδή θεωρείται υπάλληλος, οφείλει να ασφαλιστεί από τον εργοδότη του στο ΙΚΑ.
  • Πρέπει η συνάδελφος να γνωρίζει ότι με το νέο ασφαλιστικό, η αμοιβή με δελτίο δαπάνης έχει επίσης εισφορές προς τα ταμεία, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, όπου μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ, είχε μόνο φορολογικές κρατήσεις (20% φόρο και 3,5% υπέρ ΟΓΑ και χαρτόσημο). Επειδή έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, προτείνουμε την συνεργασία της συναδέλφου με λογιστή, ώστε να αποφύγει κάθε κίνδυνο λαθεμένης πληροφόρησης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/11/10.html

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2015/06/blog-post_587.html


ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Ν.Σ.Κ.
 *
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 391/2010
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ,
Διατάξεις
: Ν 3528/2007Α31Π1 Ν 3528/2007Α31Π3 Ν 3528/2007Α31Π4 ΕΜΠΝΑ1
Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Η άσκηση από δημόσιο υπάλληλο ιδιωτικού έργου παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου σε ιδιωτικό γραφείο που θα διατηρεί εκτός ωραρίου της υπηρεσίας, δεν συνιστά κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας από αυτόν, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά των υπηρεσιών τούτου δεν θα λαμβάνει χώρα εντός των πλαισίων της λειτουργίας εμπορικής εταιρείας και εν γένει οργανωμένης επιχείρησης.
  **
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 56/2001
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,ΑΜΟΙΒΕΣ,ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ,ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Διατάξεις
: Ν 2683/1999Α31 Ν 1566/1985Α35 Ν 1566/1985Α13Π8 Ν 1566/1985Α13Π9 Ν 1566/1985Α14Π20 Ν 2817/2000
Πρόεδρος/Προεδρεύων:
Εισηγητής/Γνωμοδοτών:
Προεδρεύων: Κ. Βολτής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Σκαλτσά, Πάρεδρος Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό με την έννοια του Ν 1566/1985 και δικαιούται εφ όσον καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των σχολείων, να λαμβάνει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν 2683/1999. Στο προσωπικό αυτό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ.9 και 14 παρ.20 του Ν 1566/1985.
  ***
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 436/2012 - (ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)-
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Διατάξεις
: Ν 3528/2007Α31Π1, Ν 3528/2007Α31Π2, Ν 3528/2007Α31Π3
Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΙΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος εμπίπτει στην, κατά το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), έννοια του ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, για την οποία, υπό τις τιθέμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις, δύναται να χορηγηθεί, μετά από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σχετική άδεια σε δημόσιους υπαλλήλους. (ομοφ.) ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 397/2012.

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ                ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου