Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΕΠΑΛ ν.4186/13)


Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΕΠΑΛ ν.4186/13) με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου