Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


 Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

 Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου