Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της άτυπης επιτροπής για τη συζήτηση υπηρεσιακών θεμάτων ΕΕΠ-ΕΒΠ, με τη συμμετοχή δύο  εκπροσώπων της ομοσπονδίας και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΕΑΕ κ. Π. Κασσιανού. Στις εργασίες της επιτροπής, από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ συμμετείχαν οι  ορισμένοι από την Ομοσπονδία εκπρόσωποι κα Ε. Τραγάκη και κος Χ. Μπάφας.

Στην 1η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2016 συζητήθηκαν κατά σειρά τα εξής θέματα:
1)    Μεταθέσεις του ΕΕΠ-ΕΒΠ  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (e-data)
Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών περνούν μέσω του συστήματος e-data. Χρειάζεται να προβλεφθεί έλεγχος του φακέλου και για το ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Η επικαιροποίηση του φακέλου γίνεται στο : teachers.minedu.@gov.gr.
Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε το αίτημα για ένταξή του ΕΕΠ-ΕΒΠ, φέτος στο ηλεκτρονικό σύστημα.

2)    Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω ηλεκτρ. συστήματος (ΟΠΣΥΔ)
Οι αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν είχαν ως τώρα την ίδια αντιμετώπιση με των εκπαιδευτικών. Οι αποσπάσεις περνούν μέσω ΟΠΣΥΔ. Κι εδώ χρειάζεται φόρμα για τις αποσπάσεις.
Υπολογίζεται ότι αν οι αιτήσεις μεταθέσεων ΕΕΠ γίνουν από 15-3-2017 ως 15-4-2017, η εγκύκλιος των αποσπάσεων μπορεί να βγει αμέσως μετά, δηλ. στις 15-4-2017 κ.εξ.

3)    Ενιαίος Πίνακας για τις προσλήψεις αναπληρωτών:
Δίδεται προτεραιότητα από τη Δ/νση ΕΑΕ στον Ενιαίο Πίνακα.


Στην 2η συνάντηση - 18/01/2017
Η 2η συνάντηση της άτυπης ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε θέματα υπηρεσιακών μεταβολών των μόνιμων και αναπληρωτών μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Στη συνάντηση της ομάδας στην οποία προεδρεύει ο Δ/ντης ΕΑΕ κ. Π. Κασσιανός, παρευρέθηκαν οι δύο εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, υπηρεσιακοί παράγοντες από το Τμήμα Β΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης ΕΑΕ, από τον ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ – Myschool και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν :
1.        Η επιβεβαίωση από πλευράς ΕΑΕ της προσαρμογής του συστήματος μεταθέσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ με το αντίστοιχο των εκπαιδευτικών, με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μεταθέσεων εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού ορίου, δηλ. έκδοση εγκυκλίου μεταθέσεων στα μέσα Μαρτίου.

2.        Η προσαρμογή του συστήματος αποσπάσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ με το αντίστοιχο των εκπαιδευτικών, με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αποσπάσεων. Για το συγκεκριμένο θέμα η υπηρεσία Ψηφιακού Σχεδιασμού και το myschool θεωρούν ότι είναι εφικτό να υλοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι μέχρι 28-02-2017 θα πρέπει τα μέλη ΕΕΠ κ ΕΒΠ να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τους φακέλους τους. Οι ενδιαφερόμενοι για αποσπάσεις πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό στο ΟΠΣΥΔ.
Ως προς το νομικό πλαίσιο των αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ακολουθείται το ΠΔ των μεταθέσεων. Η πρόταση για τα κριτήρια αποσπάσεων έχει δοθεί στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία από την πλευρά της έχει συμφωνήσει με το πλαίσιο αυτό. Με έκδοση εγκυκλίου θα γίνει η μοριοδότηση των κριτηρίων.
Ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα γίνει μαζί με την εγκύκλιο αποσπάσεων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, μέσα στον Απρίλιο.

3.        Η σύνταξη ενιαίων πινάκων κατά κλάδο ΕΕΠ και ΕΒΠ από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι υπεύθυνοι των πληροφοριακών συστημάτων ενημέρωσαν ότι είναι εφικτή η υλοποίηση του στόχου για Ενιαίο Πίνακα για την επόμενη σχολική χρονιά.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δήλωσαν καταρχήν ότι αποτελεί προτεραιότητα η λειτουργία του Ενιαίου Πίνακα από την επόμενη σχολική χρονιά και προτείνει τη διατήρηση του έως τώρα καθεστώτος με την αναγνώριση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας (εκτός Υπουργείου Παιδείας) μέχρι 3 μόρια.
Ως προς το ζήτημα της καταγραφής και ελέγχου των προϋπηρεσιών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, υπάρχουν οι αποφάσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας από 13 ξεχωριστές ΠΔΕ. Ωστόσο, όλη η προϋπηρεσία (και όχι μόνον όσων έκαναν ενστάσεις στον ΑΣΕΠ), πρέπει να ελεγχθεί κεντρικά, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, καθώς δεν υπήρχαν ενιαία κριτήρια από τις ΠΔΕ για την αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας. Είναι πρακτικά ανέφικτο, να ελεγχθούν οι ιδιωτικές προϋπηρεσίες όλων των υποψήφιων αναπληρωτών, που μπορεί να φθάνουν τα 5000 άτομα. Επίσης, επισημάνθηκε και από τον κ. Κασσιανό ότι στις αντίστοιχες φόρμες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν προσφέρεται τέτοια δυνατότητα αναγνώρισης ιδιωτικής προϋπηρεσίας και αφετέρου τα χρονικά περιθώρια δεν εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ύπαρξης ενιαίου κεντρικού οργάνου εξέτασης των προϋπηρεσιών αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των πινάκων.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, υπογράμμισαν ότι για την Ομοσπονδία αποτελεί απόλυτη ανάγκη να λειτουργήσει το σύστημα του Ενιαίου Πίνακα, έστω και χωρίς την προσμέτρηση της ιδιωτ. προϋπηρεσίας. Τονίστηκε, επίσης ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο διαφανής διαδικασία με την οποία θα βγαίνουν τα λειτουργικά κενά, γιατί μέχρι τώρα απλά εμφανίζονται αυτά που ζητάν οι διευθυντές με την περισσότερη επιρροή.
Τελικά, αποφασίστηκε ότι θα προσμετρείται μόνο η εκπαιδευτική προϋπηρεσία (εντός ΥΠΠΕΘ).
Η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται από τις 13 ΠΔΕ (δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση). Επίσης, τα κριτήρια πρόσληψης θα ορίζονται με Υ.Α.
Τέθηκε το ερώτημα πώς θα περαστούν οι προϋπηρεσίες: οι Δ/νσεις περνάνε αναλήψεις. Οι ΠΔΕ διαθέτουν τα στοιχεία προϋπηρεσίας. Η καταληκτική ημερομηνία για καταγραφή της προϋπηρεσίας από τις ΠΔΕ θα είναι η 30-6-2017. Από τότε και στο εξής, θα περνάει αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Ως προς την παιδαγωγική επάρκεια, ο έλεγχος των δηλωθέντων γίνεται από τις ΠΔΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου