Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Η εγκύκλιος για τα μεταπτυχιακά(Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου