Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Υ.Π. ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Π.Ο.Σ.Υ.Π.
     Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 - 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr

                                                                                    
                                                                                           Μαρούσι  22  Σεπτεμβρίου  2017
                                                     Αρ.Πρωτ.: 58
                                                                                       
                                                                                                  ΠΡΟΣ:   Tα μέλη μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση για την αξιολόγηση, με τα διοικητικά συμβούλια των πρωτοβαθμίων συλλόγων μας, με εργαζόμενους και Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας και με την  παρουσία μελών της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ,  την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο Υπουργείο Παιδείας.
Μετά την εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΣΥΠ και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της ΑΔΕΔΥ, αλλά και των μελών των Δ.Σ. των Α/θμιων Συλλόγων μας, ακολούθησε συζήτηση και ομόφωνα αποφασίστηκε:
-          η συνέχιση της Απεργίας –Αποχής από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των Ν. 4369/2016, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και σε όλους τους φορείς που εκπροσωπούνται από την ΠΟΣΥΠ.
-          η συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα μας για την ακύρωση  της αντιδημοκρατικής και απεργοσπαστικής επίθεσης της κυβέρνησης σε όλους τους εργαζόμενους, όπως αυτή υλοποιείται με την τροπολογία του κατέθεσε και ψήφισε η κ. Γεροβασίλη (ΦΕΚ 140 Α΄ 21-09-2017).
-          ο συντονισμός της δράσης μας με την ΑΔΕΔΥ, με συνδικαλιστικά και νομικά μέσα  για τη διασφάλιση της Απεργίας – Αποχής και την προστασία των εργαζομένων και των Προϊσταμένων από τον εκβιασμό και τον εκφοβισμό που εισάγει η αντισυνταγματική τροπολογία.
Συνάδελφοι,
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχώρησε τη διαδικασία της «αξιολόγησης», χωρίς καν να έχει υλοποιήσει το τμήμα του Ν.4369/2016 – νόμου που η σημερινή Κυβέρνηση ψήφισε – ως προς την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών στη Δημόσια Διοίκηση. Επισημαίνουμε ότι προϊστάμενοι και διευθυντές που δεν έχουν κριθεί, θα κρίνουν τους υπόλοιπους κι αυτό αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο αναξιοπιστίας της όλης διαδικασίας.
Υπάρχει σύνδεση της «αξιολόγησης» με το μισθολόγιο και δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών αμειβόμενων υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, αφού προβλέπεται ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη για τους «άριστους» και αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης για όλους όσοι αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι» (άρθρο 12 Ν. 4354/2015).
Η «αξιολόγηση» σχετίζεται και με την κινητικότητα, όπως αναφέρεται στο σχετικό νόμο 4440/2016, ο οποίος προβλέπει υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων -ακόμη κι εκτός νομού-, αρκεί ο φορέας προέλευσης να έχει κάλυψη στο ελάχιστο 50% των θέσεών του.
Η αξιολόγηση εφαρμόζεται στις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ την στιγμή που οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες αλλά και μία σειρά από φορείς του στερούνται Οργανισμού, στοχοθεσίας και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
Οι αξιολογητές μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση ευθύνης και οι οποίοι δεν αξιολογούνται με τις διατάξεις του Ν.4369/2016, ενώ οι συνάδελφοι τους αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις υπηρεσίες μας θα αξιολογηθούν με τις ίδιες διατάξεις με εμάς (Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/776/12486,17684/ 31-07-2017).
Συνάδελφοι,
Επίσης είναι προφανές, ότι οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση δυσμενής διοικητική συνέπεια ή μέτρο ή διάκριση στην υπηρεσιακή κατάσταση εις βάρος των απεργών δημοσίων υπαλλήλων, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε νομίμως κηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση, είναι αντίθετη τόσο προς το Σύνταγμα όσο και προς τις εθνικές και υπερνομοθετικές διατάξεις, που προστατεύουν το δικαίωμα της απεργίας.
Συνεπώς, η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσης) συνέπειας σε βάρος του.
 Συνάδελφοι,
Για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε σε  συνέχιση και σε μαζική συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία της αξιολόγησης,
 σας παραθέτουμε με συνημμένο έγγραφο μας την Γνωμοδότηση για  την τροπολογία της Μαρίας Τσίπρα, Νομικής Συμβούλου της ΑΔΕΔΥ
 και σας επισυνάπτουμε δήλωση για τη συμμετοχή σας στην Απεργία - Αποχή ώστε να την υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Διοικητικού.
                                                   
  Για το Δ.Σ.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
          ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                      ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου