Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 305 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, κ.λ.π) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.


Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων πέντε (305) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 30 Ιουνίου 2018 έως και την πάροδο της 9ης Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου