Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1.992 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (30/10/2013)

 
Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013(Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/ 23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου