Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: "Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους"


Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ΟΙΚ.22274/9-8-13 (ΦΕΚ-1992 Β/14-8-13) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους"

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ-2757 Β/29-10-13 ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου