Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΚΑΙ Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Βασίλης Βούγιας
20/6/2014


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Κ/Λ
ΠΕ30
ΨΥΧ
ΠΕ23
Λ/Θ
ΠΕ21-26
ΕΡΓ/Θ
ΠΕ29
ΦΥΣ/Θ
ΠΕ28
ΣΧ/Ν
ΠΕ25
Π/ΨΥΧ
ΠΕ24
ΠΕ31
Ε.Β.Π

ΑΝ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗ
13
12
3
4
1
1
-
-
10
44
ΑΤΤΙΚΗ
49
57
31
26
15
14
1
5
31
229
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
6
7
-
1
-
-
-
-
4
18
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
8
9
4
-
1
-
-
-
6
28
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
17
10
9
4
1
3
2
-
15
61
ΗΠΕΙΡΟΣ
7
5
3
-
4
2
-
-
5
26
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
11
6
1
1
-
-
-
-
1
20
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
13
17
5
4
4
4
1
-
7
55
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
4
4
1
1
1
-
-
-
3
14
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
31
31
22
10
16
11
1

26
148
ΚΡΗΤΗ
11
11
5
2
2
1
-
-
3
35
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
10
7
1

1
3
-
-
2
24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
4
4
-
1
1
-
-
-
1
11
ΣΥΝΟΛΟ
184
180
85
54
47
39
5
5
114
713
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Βασίλης Βούγιας
20/6/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ε.Ε.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
Ε.Β.Π ΣΕ
Σ.Μ.Ε.Α.Ε
Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ
146
31
52
229
ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
95
26
27
148
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
10
6
12
28
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ/ΘΡΑΚΗ
19
10
15
44
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
32
7
16
55
ΗΠΕΙΡΟΣ
13
5
8
26
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
10
1
9
20
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
37
15
9
61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
16
2
6
24
ΚΡΗΤΗ
23
3
9
35
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
6
3
5
14
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
6
4
8
18
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
7
1
3
11
ΣΥΝΟΛΟ
420
114
179
713ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Περιφερειακοί Σύλλογοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι Αιρετοί συνάδελφοι των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π των Περιφερειών της χώρας, οι οποίοι έχουν "εικόνα" του μόνιμου Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π της Περιφέρειας αρμοδιότητά τους, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο e-mail seepeastella@yahoo.gr ή και τηλεφωνικώς, όταν διαπιστώνουν λάθη στον πίνακα, για να τα διορθώσουμε, έτσι ώστε να αποτυπωθεί επακριβώς η κατανομή των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π στις δομές Ε.Α.Ε των Περιφερειών της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου