Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιμορφωτών/τριών 1ου Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


«Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, ανά Θεματική Ενότητα, Επιμορφωτών/τριών για το «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Α΄ και Β΄ Φάση που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου