Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» - Αναμόρφωση του προγράμματος.


 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 24528/Β7/11-05-2009 (ΦΕΚ 990 τ. Β’) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» - Αναμόρφωση του προγράμματος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου