Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.   /  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.*
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2016-2017
Επιμέλεια Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ


Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕ21-ΠΕ26

ΠΕ23

ΠΕ24

ΠΕ25

ΠΕ28

ΠΕ29

ΠΕ30

ΠΕ31

ΕΒΠ
Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο
1.
Αν. Μακεδονίας & Θράκης
15
15+10*=25
4
11
12
10
17+10*=27
3
24
131
2.
Αττικής
65
87+45*=132
15
51
38
55
94+45*=139
11
164
670
3.
Βορείου Αιγαίου
5
4+9*=13
1
0
1
5
6+9*=15
0
2
42
4.
Δυτικής Ελλάδας
33
33+8*=41
3
18
26
28
34+8*=42
5
46
242
5.
Δυτικής Μακεδονίας
14
15+7*=22
3
8
10
12
13+7*=20
1
20
110
6.
Ηπείρου
11
12+10*=22
1
8
6
9
12+10*=22
0
15
94
7.
Θεσσαλίας
23
32+9*=41
5
13
15
18
30+9*=39
4
31
189
8.
Ιονίων Νήσων
9
9+5*=14
2
5
4
5
8+5*=13
0
14
66
9.
Κεντρικής Μακεδονίας
42
69+30*=99
5
32
32
38
60+30*=90
3
68
409
10.
Κρήτης
33
34+13*=47
9
23
21
24
35+13*=48
8
45
258
11.
Νοτίου Αιγαίου
23
24+4*=28
4
1
5
13
20+4*=24
0
16
114
12.
Πελοποννήσου
15
18+11*=29
4
14
12
13
20+11*=31
0
27
145
13.
Στερεάς Ελλάδας
18
24+12*=36
1
8
5
10
19+12*=31
1
27
137

ΣΥΝΟΛΟ:
306
376+173*
    =549
57
192
187
240
368+173*
=541
36
499
2607

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου