Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ                 ΑΘΗΝΑ 21/02/2017
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΕΕΠ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Με αφορμή την ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κάλεσμα των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ για κατάθεση προτάσεων σχετικά με την αναμόρφωση ρου Π.Δ. 1/2003, έχω να θέσω ερωτήματα- προβληματισμούς, που ίσως χρειάζεται να επεξεργαστούν από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ώστε να είναι πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική η διαδικασία της κατάθεσης συνολικών προτάσεων από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

·         Πως θα γίνει η επεξεργασία των προτάσεων που θα κατατεθούν στον Ομοσπονδία και από ποιούς, ώστε να καταλήξουμε σε κοινές θέσεις;

·         Πως θα ενημερωθούν οι αιρετοί και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο των προτάσεων που κατατίθενται  στην Ομοσπονδία (με δεδομένο ότι μεταξύ των ήδη κατατεθειμένων προτάσεων υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές);

·         Γνωρίζει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ποιο τρόπο και από ποιους θα γίνει η επεξεργασία των προτάσεων από την διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, έχοντας ως δεδομένο ότι η πρόσκληση της Διεύθυνσης ήταν να αποσταλούν οι προτάσεις με fax, χωρίς αριθμούς πρωτοκόλλου , χωρίς διαφάνεια και χωρίς κανέναν έλεγχο σκοπιμότητας  όλων αυτών των υποψήφιων για κατάθεση προτάσεων ( νυν και πρώην μέλη των συμβουλίων, σχολικοί σύμβουλοι κ.λ.π, τι στιγμή που η τροποποίηση του Π.Δ. αφορά το ΕΕΠ και το ΕΒΠ;)

·         Πως γίνεται η τροποποίηση του Π.Δ που αναφέρεται  στο σύνολο των υπηρεσιακών συμβουλίων, να αφορά τι στιγμή αυτή μόνο τα συμβούλια του ΕΕΠ-ΕΒΠ, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης πολλών διατάξεων που αφορούν και τα συμβούλια των εκπαιδευτικών;

·         Πως διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των συμβουλίων σε επίπεδο αρμοδιοτήτων , οργάνωσης και λειτουργίας, όταν δεν θα στηρίζονται  σε  ενιαίο Π.Δ. ; ( τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να διέπονται από τους ίδιους νόμους, διατάξεις και κανόνες).

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΕΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου