Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Η σύνθεση της ομάδας έργου του Ι.Ε.Π. «Teaching European Sign Languages as a First Language», με το διακριτό τίτλο: ‘‘SIGN FIRST’’ (Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου