Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου