Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Eνημέρωση για Σχολικές Επιτροπές - 29-12-2017


Μέχρι σήμερα 29-12-2017 επί συνόλου 708 σχολικων επιτροπών που δικαιούνται χρηματοδότησης, 20 έχουν αποστείλει στο Ίδρυμα συμβάσεις με ελλιπή δικαιολογητικά και 9 δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου. Από τις υπόλοιπες 679 συμβάσεις που έχουν αναρτηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έχουν επιστραφεί-ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί οι 559 οι οποίες και έχουν πληρωθεί. Έχουν ενημερωθεί οι σχολικές επιτροπές των οποiων οι συμβάσεις δεν έχουν διεκπαιραωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών/παραστατικών. Συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς η πορεία πληρωμής και των υπολοίπων.
Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενημερωθούν από το Τμ.Οικ.Διαχειρ.-Λογιστήριο ΔΔΟΥ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη γραμμή 2131314588 σχετικά με τη χρηματοδότηση, και 2131314671 για διοικητική στήριξη (Ε-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr & Website: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου