Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018


Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου