Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

"Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα" - Παράταση ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ.


Π.Υ.Σ. 25/17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου