Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) και Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2017-2018
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου