Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Δ.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το σοβαρό θέμα της απόρριψης των συναδέλφων του Ε.Β.Π. από τους αξιολογικούς πίνακες των αναπληρωτών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από επικοινωνία του Προέδρου κου Παπαευθυμίου με το Α.Σ.Ε.Π. και συγκεκριμένα  με τη Διευθύντρια κα Καλλιόπη Στάγκα, διαπιστώθηκε η διάθεση του Α.Σ.Ε.Π. να βοηθήσει σε διοικητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Είναι όμως αναγκαίο οι Π.Δ.Ε. να αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π.  πίνακα σε μορφή Excel, όπου θα αναγράφουν το όνομα του υποψηφίου και το λόγο της απόρριψης. Οι Π.Δ.Ε. μπορούν να διορθώσουν τα όποια λάθη έχουν προκύψει και  που αφορούν ελλιπή συμπλήρωση της αίτησης ή άλλο λόγο που εκ παραδρομής ή λάθους έχει προκύψει.
ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι  που έχουν πρόβλημα θα πρέπει άμεσα  να κάνουν ένσταση  και να απευθυνθούν στις Π.Δ.Ε., όπου κατέθεσαν τις αιτήσεις τους για τη διόρθωση του λάθους.
Προσοχή: Το Α.Σ.Ε.Π. δεν θα δεχτεί εκ των υστέρων άλλες διορθώσεις, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των οριστικών αξιολογικών πινάκων των αναπληρωτών συναδέρφων.
Από την πλευρά της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα γίνει επικοινωνία με όλες τις περιφέρειες που έχουν πρόβλημα με την ελπίδα ότι δεν θα προκύψει το ίδιο πρόβλημα και για το Ε.Ε.Π.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου