Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Απορριφθέντες Ε.Β.Π - Λάθος στην Υπεύθυνη Δήλωση - Ενημερωτική επιστολή από μέλος Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.


Λάβαμε και δημοσιεύουμε ενημερωτική επιστολή από μέλος Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., ο οποίος μας την κοινοποίησε, ώστε "κανένας συνάδελφος να μην αδικηθεί για  γραφειοκρατικούς λόγους και να αποκλειστεί από τις διαδικασίες πρόσληψης".
Β.Β
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θα ήθελα να σας επισημάνω μια παράμετρο για το ζήτημα  της συμπλήρωσης της αίτησης, την οποία δεν γνωρίζω αν έχετε εντοπίσει.
Κατά την άποψή μου, το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης πρόσληψης είναι λάθος διατυπωμένο με αποτέλεσμα να παραπλανήθουν οι  υποψήφιοι  στη συμπλήρωσή του.
Το λάθος έγκειται στο ότι ενώ σε κάποιες διατυπώσεις  της υπεύθυνης δήλωσης δεν δίνεται δικαίωμα επιλογής με κουτάκι και ορθώς,   όπως για παράδειγμα στην πρόταση «δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος», σε άλλες δίνει δικαίωμα επιλογής  χωρίς αυτό να απαιτείται,  όπως στην πρόταση «δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν.3528 …..δικαστική συμπαράσταση». 
Το κουτάκι στο τέλος περισσεύει και μπερδεύει τον υποψήφιο, διότι εφόσον κάποιος υποψήφιος είναι φυγόδικός ή εμπίπτει στα κωλύματα διορισμού, δεν έχει καν  δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και ως εκ τούτου θα αρκούσε η διατύπωση χωρίς στο τέλος της να υπάρχει το σχετικό κουτάκι.
Ακόμα και έτσι τα βασικά πεδία συμπλήρωσης της ΥΠ.ΔΗΛ. είναι οι προτάσεις 2 και 3 και ίσως και η τελευταία 18, διότι οι ενδιάμεσες είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν, πχ η εμπορική ιδιότητα ή οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, δεν είναι κωλύματά υποβολής αίτησης σύμφωνα με την εγκύκλιο. 
Θα πρέπει και το  Υπουργείο και οι κατά τόπους ΠΔΕ να αναγνωρίσουν το λάθος έτσι ώστε:
  1. Να στείλουν σχετική διευκρίνιση στον ΑΣΕΠ που θα λέει ότι από δική τους υπαιτιότητα και αδίκως κατέταξαν τους υποψήφιους στους πίνακες απορριπτέων
  2. Να μην επαναληφθεί το ίδιο και στους υπόλοιπους πίνακες ΕΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου