Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη 118 θέσεων Οικονομολόγων, Πληροφορικής, Νομικών, Λογιστών, Διοικητικών, Κοινωνικών Λειτουργών, Μηχανικών κ.α, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου