Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Τα νέα καθήκοντα της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μ. ΤζούφηΑνακοίνωση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανάληψη νέων καθηκόντων από την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μ. Τζούφη

Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, τροποποιείται η απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη και προστίθεται στο χαρτοφυλάκιό της το αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Υφυπουργός δήλωσε:
«Έχοντας πλήρη συναίσθηση της σημασίας του κοινωνικού ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θα συνεχίσουμε το σημαντικό έργο του πρώην Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και θα εργαστούμε για την συνολική αναβάθμισή της με στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν,  την παροχή επαγγελματικών και ακαδημαϊκών διεξόδων στους αποφοίτους της και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς».
 Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού περιλαμβάνει:
α) Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
β) Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
γ) Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας
Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στην Υφυπουργό ανατίθενται:
α) η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων Προγραμμάτων Σπουδών
β) η έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων
γ) ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων
δ) ο καθορισμός της διδακτέας ύλης
ε) η χορήγηση αιγίδας σε δράσεις
στ) η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής
ζ) ο καθορισμός αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες
η) η διασύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας
θ) η καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας για τη διαμόρφωση ειδικοτήτων
ι)η αξιοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων
ια) πολιτικές και στρατηγικές της Ε.Ε. σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση
ιβ) η ανάθεση μαθημάτων
ιγ)η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία σε θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα
ιδ) η έγκριση, διοργάνωση και ενημέρωση σχετικά με συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
ιε) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
Επιπλέον, η Υφυπουργός αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής και του Τμήματος Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και μάθησης στο χώρο εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού περιλαμβάνει επίσης:
- Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Άρθρο 46 του ΠΔ 18/2018), με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα των μειονοτικών σχολείων, των σχολείων Κωνσταντινούπολης και των σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,
- Εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Άρθρο 33 του ΠΔ 18/2018) και
- Εκ της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, των Τμημάτων Γ' Βιβλιοθηκών και Δ' Γενικών Αρχείων του Κράτους (παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του Άρθρου 28 του ΠΔ 18/2018).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου