Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση των Τμημάτων Κοινωνιολογίας για την εισαγωγή της Κοινωνιολογίας ως εξεταζόμενου μαθήματος των Πανελληνίων εξετάσεωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και των Πανεπιστημίων Κρήτης και Αιγαίου χαιρετίζουν την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή της Κοινωνιολογίας ως εξεταζόμενου μαθήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Η αναβάθμιση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας (που έρχεται μετά από πολλά χρόνια υποβάθμισης) μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας.
Στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, στο οποίο αξιακά συστήματα, τρόποι σκέψης και μορφές επικοινωνίας μεταβάλλονται με ραγδαίους ρυθμούς, η βαθύτερη επιστημονική προσέγγιση των χαρακτηριστικών της κοινωνίας (της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης) και των διαδικασιών κοινωνικής αλλαγής συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση των κρίσιμων σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων και προβλημάτων και ενισχύει την κριτική σκέψη και τη δημιουργική μάθηση.
Η σημασία της κοινωνιολογικής σκέψης στην ανάπτυξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών είναι σήμερα ευρέως αναγνωρισμένη και ο πλούτος των κοινωνιολογικών ρευμάτων σκέψης έχει επηρεάσει την σύγχρονη επιστημονική γνώση. Θεωρούμε πως η διαδικασία ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης στη χώρα μας θα έχει πολλαπλά οφέλη από την αξιοποίηση αυτών των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων, και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση τα Τμήματα Κοινωνιολογίας της χώρας δηλώνουν την ετοιμότητα τους να συμβάλουν στην ανανέωση του διδακτικού υλικού αλλά και των μεθόδων διδασκαλίας τους, στη διαμόρφωση προγραμμάτων διδακτικής επάρκειας και σε πρακτικές συνεχούς επιμόρφωσης των κοινωνιολόγων.

Οι πρόεδροι των Τμημάτων

Βασιλική Αρτινοπούλου - Γιάννης Ζαϊμάκης - Μιχάλης Ψημίτης
Τμ. Κοινωνιολογίας - Τμ. Κοινωνιολογίας - Τμ. Κοινωνιολογίας
Πάντειου Πανεπιστημίου - Παν. Κρήτης
- Παν. Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου