Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ε.Σ.Α.μεΑ. & EDF: Προς όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ- Επιτέλους, οφείλετε να δράσετε! 20 οργανώσεις απαιτούν από τα κράτη - μέλη Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα πριν τις 3 Δεκεμβρίου 2018


Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) του οποίου είναι μέλος η ΕΣΑμεΑ και έχει την προεδρία του μέσω του προέδρου της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, μαζί με 19 άλλες οργανώσεις, έδωσε στη δημοσιότητα ανοικτή επιστολή, καλώντας τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό νόμο για την προσβασιμότητα, πριν από τις επόμενες διαπραγματεύσεις (2 Οκτωβρίου). Ζητά να συμφωνηθεί ένας ισχυρός ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα πριν από την επόμενη Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, την 3η Δεκέμβρη.
"Ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015. Στόχος του είναι να ορίσει κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για την προσβασιμότητα για μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσει δραστικά τις ζωές των ευρωπαίων, ειδικά τις ζωές 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία και 190 εκατομμυρίων ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της Νομοθεσίας τα κράτη μέλη προσπαθούν να διαγράψουν βασικά στοιχεία του. Ο αποκλεισμός των δημόσιων συμβάσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα σημαίνει ότι θα αποκλειστεί η μεγάλη πλειοψηφία (93%) των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο αποκλεισμός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία θα συνεχίσουν να πεθαίνουν επειδή δεν μπορούν να προσεγγίσουν ή να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο αποκλεισμός του δομημένου περιβάλλοντος σημαίνει ότι τα εκατομμύρια των προϊόντων και των υπηρεσιών θα είναι ακόμα μακριά για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος δεν έχει νόημα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εγκριθεί ο νόμος φέτος. Η αυστριακή Προεδρία επίσης επιθυμεί να εγκριθεί φέτος ο νόμος. Εμείς ζητούσαμε να υιοθετηθεί εδώ και χρόνια. Θέλουμε όμως επίσης να κάνει την πραγματική διαφορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 20 ευρωπαϊκές οργανώσεις, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, η Πλατφόρμα AGE και η ANEC, συνασπίζονται σήμερα.
Ο κ. Ι. Βαρδακαστάνης, πρόεδρος του EDF και της ΕΣΑμεΑ δήλωσε: "Ένα ισχυρό νομοθέτημα δεν είναι μια ευχή, είναι μια ανάγκη. Τα κράτη μέλη, ιδίως 3 από αυτά, βάζουν την οικονομία πάνω από τους ανθρώπους. Βάζουν σε κίνδυνο ζωές υπονομεύοντας τον νόμο. Η υπομονή και η διπλωματία μας έχουν όρια. Γνωρίζουμε ποιες χώρες είναι πίσω από αυτό. Αν δεν δούμε σύντομα μια ουσιαστική αλλαγή, ο κόσμος θα μάθει επίσης". Ακόμη πρόσθεσε: "Ο νόμος δεν επινοεί νέα δικαιώματα. Όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη υπογράψει μια συνθήκη του ΟΗΕ που απαιτεί την προσβασιμότητα. Η ΕΕ ενεργεί απλώς στο πλαίσιό της. Η υπονόμευση του νόμου είναι κοντόφθαλμη".
Δύο συσκέψεις έχουν προγραμματιστεί: στις 2 Οκτωβρίου και στις 8 Νοεμβρίου. Ελπίζουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο και στις δύο".
Ακολουθεί το κείμενο της ανοιχτής επιστολής, που υπογράφουν οι 20 οργανώσεις (τα ονόματά τους στο τέλος του κειμένου).

Ανοιχτή επιστολή προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς: Χρειαζόμαστε μια ισχυρή νομοθεσία για την Προσβασιμότητα και τη χρειαζόμαστε τώρα!

Εκ μέρους των πάνω από 80 εκατομμύρια ευρωπαίων με αναπηρία και 190 εκατομμυρίων ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω εμείς, οι υπογράφοντες, καλούμε τους ηγέτες της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας πριν από την 3η Δεκεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό νόμο για την προσβασιμότητα, που δημοσιεύθηκε το 2015, ήταν μια απάντηση στα αιτήματα εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Απαιτήσεων περισσοτέρων από δέκα ετών. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα, αλλά τώρα έχουμε κουραστεί να περιμένουμε την υιοθέτησή της.
Καλούμε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία πριν από την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, 3 Δεκεμβρίου. Αυτήν την ημέρα σημειώνονται επίσης τρία χρόνια και μία ημέρα από τη δημοσίευση της πρότασης.
Η συμφωνία πρέπει να εξασφαλίσει έναν ισχυρό, αποτελεσματικό και προσπελάσιμο νόμο για την προσβασιμότητα.
Απαιτούμε να καλύπτει ευρύ φάσμα απαιτήσεων προσβασιμότητας, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
- Πλήρως προσβάσιμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: Αυτό είναι ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Εκατομμύρια ευρωπαίοι δεν μπορούν να δεχθούν έκτακτη, σωτήρια ιατρική βοήθεια. Ο νόμος πρέπει να διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
- Ένταξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων: Έως και το 93% των προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργούνται από πολύ μικρές επιχειρήσεις και είναι απαραίτητο να καλύπτονται από έναν ευρωπαϊκό νόμο για την προσβασιμότητα.
- Ένταξη της προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις, στα ταμεία της ΕΕ, και στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών: Το 16% του ΑΕΠ της Ευρώπης δημιουργείται από τις δημόσιες συμβάσεις. Οι δημόσιες αρχές και τα γραφεία απασχολούν έως και το 30% του εργατικού δυναμικού, αποδίδοντας έτσι τεράστιο δυναμικό καινοτομίας. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να δώσουν κίνητρα για νέες εξελίξεις στον τομέα της προσβασιμότητας.
- Προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος: ο νόμος καλύπτει πολλά ψηφιακά προϊόντα και σημαντικές υπηρεσίες, αλλά όχι το δομημένο περιβάλλον που τις περιβάλλει. Αυτό σημαίνει ότι πολλά προϊόντα και υπηρεσίες θα παραμείνουν απρόσιτα, ακόμη και αν συμμορφώνονται με τον νόμο για την προσβασιμότητα. Είναι πρωταρχικής σημασίας ότι ο νόμος να περιλαμβάνει το δομημένο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ζητούμε την υποχρεωτική διάταξη σχετικά με το δομημένο περιβάλλον στο τελικό κείμενο.
- Προσβασιμότητα στις αστικές μεταφορές: είναι απαραίτητη η πρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες. Εκατομμύρια ευρωπαίων βασίζονται στις δημόσιες συγκοινωνίες στην καθημερινότητά τους. Τα χρησιμοποιούν για να φτάσουν στη δουλειά, να πάνε στο νοσοκομείο, να συναντήσουν φίλους. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα. Πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση.
Καλούμε ιδιαίτερα όλα τα κράτη μέλη που αντιτίθενται περισσότερο στις βελτιώσεις να ξεπεράσουν τις αντιρρήσεις τους. Πρέπει να εξασφαλισθούν ισχυρές διατάξεις που θα βελτιώσουν τη ζωή όχι μόνο των 80 εκ. ατόμων με αναπηρία και των 190 εκ. ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω, αλλά όλων των Ευρωπαίων.

Υπογράφοντες:

European Disability Forum
AGE Platform Europe
ANEC - European consumer voice in standardisation
IFSBH - International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus
EURO-CIU - European Association of Cochlear Implant Users
ARFIE - Association for Research and Training on Integration in Europe
EBU - European Blind Union
ENIL - European Network on Independent Living
EASPD - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
EAMDA - European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations
EDA - European Dyslexia Association
EFHOH - European Federation of Hard of Hearing People
Alzheimer Europe
MHE - Mental Health Europe
Social Firms Europe
CP-ECA - Cerebral Palsy - European Communities Association
Inclusion Europe
ECCE - European Cooperation in anthroposophical Curative Education and Social Therapy
EUD - European Union of the Deaf
ENUSP - European Network of (ex)-Users and survivors of psychiatry
Autism Europe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου