Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Σύσταση 251 θέσεων Διοικητικών, Μαθηματικών, Ψυχολόγων, Βιβλιοθηκονόμων, Ιατρών, Νομικών κ.α στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο(Ε.Α.Π.) - Αναμένεται η Προκήρυξη

 
Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η σύσταση διακοσίων πενήντα μίας (251) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και καθορισμός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, του τρόπου και χρόνου υποβολής αυτών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι θέσεις που συστήνονται αφορούν σε:Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, που θα οριστεί από την προκήρυξη. 
Με την αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι θα συνυποβάλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Βασίλης Βούγιας

ΦΕΚ B 163 - 30.01.2019 Σελίδες 4 (1525 - 1528)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου