Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

"Ειδική Αγωγή και Ψηφιακή Καινοτομία" - 'Αρθρο της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτή Β΄ Αθηνών και Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ν.Δ. και υποψήφιας Ευρωβουλευτή
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου*


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στο κατώφλι της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι σύγχρονες κοινωνίες μετασχηματίζονται στο ρυθμό που επιτάσσει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Στην ιδιαίτερη αυτή ιστορική συγκυρία, ο πλούτος παράγεται από την Πληροφορία, η οποία δεν είναι παρά η αποκρυστάλλωση της Γνώσης και της Ψηφιακής Καινοτομίας.
Γνώση και Ψηφιακή Καινοτομία είναι αναμφισβήτητα οι αξίες, στις οποίες οφείλει κάθε κοινωνία να επενδύει για την ανάπτυξη και την ευημερία της, με αιχμή του δόρατος την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία οφείλει να μεταγράφεται αφενός στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό της και αφετέρου στην πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, χωρίς κανένα εμπόδιο και περιορισμό.
Διότι τι νόημα και τι αντίκρυσμα μπορούν να έχουν η Γνώση και η Ψηφιακή Καινοτομία, ως αξίες, αν δεν είναι προσβάσιμες σε όλους, αν δεν τίθενται στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων και κυρίως, των ανθρώπων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες;
Αν δεν εξασφαλίσουμε, ως κοινωνία, την ισότητα των ευκαιριών στη γνώση και την ψηφιακή καινοτομία για τα άτομα με αναπηρίες και αν δεν μεριμνήσουμε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, δεν μπορούμε έντιμα να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη και ευημερία.
  Θέτω τους παραπάνω προβληματισμούς, με αφορμή τη συμμετοχή μου στις εργασίες του 2ου συνεδρίου Special eLife με θέμα «4η Βιομηχανική Επανάσταση και αναπηρία», στην Καρδίτσα, στις 27/01/2019, στο οποίο τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και στην αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ για την προαγωγή της υγείας και της εκπαίδευσής τους.  
Η σχέση των ΤΠΕ με τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ΑμΕΑ, είναι αναμφισβήτητη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Οι εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εκπαίδευσης των ανθρώπων με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες.
Στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, όμως, τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του αποκλεισμού τους από την πρόσβαση και τη χρήση των ΤΠΕ, παρόλο που από το 2006 με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ),  συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, να προωθήσουν την πρόσβαση των ΑμΕΑ στις ΤΠΕ και στο διαδίκτυο (2006, Άρθρο 9).
Η ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η καταπολέμηση του ψηφιακού τους αναλφαβητισμού και η αντιμετώπιση του ελλείμματος των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, είναι ο κεντρικός σκοπός της χρήσης των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, αποτελεί, αναμφισβήτητα, τον κρίσιμο δείκτη για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η πολιτική της ένταξης και του ψηφιακού γραμματισμού των ΑμΕΑ, όμως, δεν αφορά μόνο στον σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό των δομών της ειδικής αγωγής, αλλά επιβάλλει τη μέριμνα για στοχευμένες και εξατομικευμένες δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε επί μέρους ζήτημα στην ψηφιακή εκπαίδευση των ΑμΕΑ, με την παράλληλη παροχή υψηλής ψηφιακής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης και της υποστήριξής τους. Ο σχεδιασμός και η απρόσκοπτη υλοποίηση καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, προκειμένου να υποστηριχθούν και να διευκολυνθούν στο έργο τους, αποτελεί κομβικό σημείο για τη λειτουργία της ενταξιακής ψηφιακής πολιτικής.
Η σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πέρα από στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί, επίσης, στρατηγικό στόχο της ETUCE, του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού φορέα, που εκπροσωπεί, θεσμικά, τα συμφέροντα όλων των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ο κοινωνικός εταίρος, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου της Ε.Ε. για την εκπαίδευση.
Η αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών ΑμΕΑ και η στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης, στις δομές Ειδικής Αγωγής, αποτέλεσαν βασικό πυλώνα των προτάσεών μας για τη διαμόρφωση του πολιτικού μας προγράμματος, στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής.
Ως επικεφαλής του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, από την πρώτη στιγμή ανέλαβα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως η Ημερίδα «Αναπηρία και ΜΜΕ» τον Μάιο του 2017, προκειμένου να θεμελιωθεί ένας διαρκής και γόνιμος δημόσιος διάλογος, ανάμεσα στον Τομέα και συλλογικούς φορείς που εκπροσωπούν τα ΑμΕΑ, για την ανάδειξη και την στήριξη των αιτημάτων τους. Γίναμε αποδέκτες αξιόλογων και ουσιαστικών προτάσεων, τις οποίες εντάξαμε στο πολιτικό μας πρόγραμμα, με σκοπό την υλοποίηση δυναμικών, στοχευμένων και συστηματικών πολιτικών δράσεων, προς την κατεύθυνση της στήριξης των ΑμΕΑ, σε κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο της Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία, κατά την άποψή μου, οφείλει, στην πράξη, να συνθέτει και να μην εξαιρεί, να εντάσσει και να μην αποκλείει.
Η μείωση και η εξάλειψη του «χάσματος» στην ψηφιακή εκπαίδευση των μαθητών ΑμΕΑ σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές και η διαρκής αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, υπήρξε για μένα ηθικό πρόταγμα, καθήκον και ευθύνη, όχι μόνο ως τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά και σε ολόκληρη την πορεία μου στον δημόσιο πολιτικό βίο της χώρας μας.
Η υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας για τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την επικαιροποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των μαθητών ΑμΕΑ, χωρίς καμιά εξαίρεση, καθώς και των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του, χωρίς εμπόδια και με αυτοπεποίθηση, αποτελούν για μένα θεμελιακό στόχο, αλλά και δέσμευση, ως υποψήφια ευρωβουλευτή.
 Η αξιοποίηση του ευνοϊκού ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, στο έπακρο, η εξάντληση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας, δια μέσου της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων, η συνεργασία μου με την εκπαιδευτική κοινότητα της Ειδικής Αγωγής και με ευρωπαϊκούς φορείς, προς αυτή την κατεύθυνση, θα σηματοδοτήσουν θεσμικά τη δυναμική της ευρωπαϊκής μου πορείας, με προσήλωση στον στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ειδικής Αγωγής και με όραμα το σχολείο που ο ψηφιακός εγγραμματισμός θα είναι προσβάσιμος στην αιχμή του, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς.
Με όραμα το σχολείο της ένταξης και της ψηφιακής καινοτομίας…το σχολείο που μας αξίζει!      *Η κ. Ασημακοπούλου είναι υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι οικονομολόγος και νομικός, έχει εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως δικηγόρος, στις Βρυξέλλες ως εμπειρογνώμων και ως εξωτερική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επί σειρά ετών, στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα, είναι Βουλευτής Β΄ Αθηνών και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου