Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση Απασχόλησης Συνεργατών στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» (προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 08/01/2013)

 

Για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ζητούνται άτομα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με δυνατότητα ανανέωσης κατά τη διάρκεια του έργου, ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες κάλυψης της Επιστημονικής, Ερευνητικής, Ειδικής, Διοικητικής, Οικονομικής και Γραμματειακής υποστήριξης του Έργου.
Μετά από τριετή υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παν/μίου Αθηνών στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Αιγαίου, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την παράταση λειτουργίας του Προγράμματος για το σχολικό έτος 2013-2014.

Οι σχολικές μονάδες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεργαζόμενες με το Έργο αλλά και νέες στις οποίες φοιτούν Ρομά, μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕ.Δ.Α. για περισσότερες πληροφορίες.
   doc Εγκύκλιος Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά ΕΚΠΑ για το Σχ. Έτος 2013-2014
   doc Yλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά για το Σχ. Έτος 2013-2014

Με την υλοποίηση του Προγράμματος: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίση.
Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία.
Το Πρόγραμμα θα παρέμβει καθ' όλη τη διάρκειά του σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στις περιφέρειες: Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.
Στα σχολεία αυτά θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και υποστήριξης. Επιπλέον, θα διανεμηθεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου