Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ...ΒΓΗΚΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ (B 3318 - 27.12.2013) ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ...ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)1. Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο...

   
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ

ΦΕΚ B 3318 - 27.12.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27.12.2013 Σελίδες 32 (46533 - 46564)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου