Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ


Τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 13693/3-12-2013 Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης– Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 13667/3-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου