Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,
Aθήνα 30 Δεκέμβρη 2013
Α.Π. 313
                                            Προς: 
Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
ΔΙΑ
Των αντίστοιχων
Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Τις ημέρες αυτές των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η κυβέρνηση επέλεξε σαν τον «κλέφτη» να υλοποιήσει την παράνομη και αντισυνταγματική, σύμφωνα με την καταγγελία και το εξώδικο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Ως Επιβλέποντες Φορείς για την πρόσληψη των ανέργων στην Ειδική Αγωγή έχουν οριστεί οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως Υπηρεσίες Τοποθέτησης νοούνται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  οι δομές Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, όπως τα ΚΕΔΔΥ και οι ΕΔΕΑΥ.
Από την μέχρι σήμερα πληροφόρηση μας συμπεραίνουμε ότι η τοποθέτηση των συναδέλφων στις δομές αυτές γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη ο στόχος του προγράμματος που είναι «η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και όχι η κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
            Επιπρόσθετα δεν λαμβάνεται υπ όψη η πρόσφατη απάντηση του υπουργού ΥΠΑΙΘ κου Κ. Αρβανιτόπουλου, σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι «επικουρική», δηλαδή η παρουσία του έχει νόημα μόνο εφ όσον υπάρχει ήδη το βασικό αναγκαίο προσωπικό που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των δομών.
            Δεδομένου ότι σήμερα στο τέλος του τρέχοντος έτους (2013) παραμένουν τα 1070 από τα 1600 αρχικά λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, αναρωτιόμαστε σε ποιες ΣΜΕΑΕ και σε ποια ΚΕΔΔΥ της χώρας εκπληρώνονται οι παραπάνω προυποθέσεις για την τοποθέτηση συναδέλφων με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στα πλαίσια επικουρικής λειτουργίας.
            Φοβούμαστε ότι οι συνάδελφοι, αυτοί, χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και καθοδήγηση, θα κληθούν να αναλάβουν την διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη μαθητών και γονέων, αλλά και την υποστήριξη συναδέλφων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
            Σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται ότι συνάδελφοι τοποθετούνται σε θέσεις που δεν προβλέπεται για το ΕΕΠ και ΕΒΠ (γενικά γυμνάσια και λύκεια) και ως εκ τούτου θα κληθούν να καλύψουν γενικές  ανάγκες σχολικών μονάδων (γραμματειακή υποστήριξη κ.λ.π.), απαξιώνοντας τον ρόλο τους ως επιστήμονες.
            Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να επισημάνουμε προς τους αρμόδιους σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που λειτουργούν ως επιβλέποντες φορείς αλλά και τους Διευθυντές και Προισταμένους των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ που εμπλέκονται ως φορείς τοποθέτησης, ότι θα κινηθούμε σε κάθε επίπεδο (νομικό, συνδικαλιστικό, επιστημονικό), προκειμένου: 
  1. Να διαφυλάξουμε τα νόμιμα δικαιώματα των συναδέλφων ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναμένουν, όπως έχουν δικαίωμα, τον διορισμό τους μέσω των Πινάκων Υποψήφιων Αναπληρωτών που έχουν καταρτισθεί πρόσφατα σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
  2. Να περιφρουρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία στα ΚΕΔΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ.
  3. Να συμβάλλουμε στην αποτροπή της απόπειρας εκμετάλλευσης των άνεργων νέων συνάδελφων μας, για τους οποίους πιστεύουμε ότι, ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα ήταν πράγματι χρήσιμο, με την προυπόθεση της πλήρους στελέχωσης και λειτουργίας της διαγνωστικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας η του σχολείου όπου θα ενταχθούν (ώστε να είναι σε θέση να τους παράσχει εμπειρίες και καθοδήγηση) και της παροχής ισότιμης αμοιβής για ίση εργασία, εφ όσον πρόκειται για πτυχιούχους με τα απαιτούμενα προσόντα.
Καλούμε
κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που λειτουργούν ως επιβλέποντες φορείς αλλά και τους Διευθυντές και Προισταμένους των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ που εμπλέκονται ως φορείς τοποθέτησης, να λάβουν υπ όψη τους όλα τα παραπάνω στη διαδικασία τοποθέτησης των ωφελούμενων από το πρόγραμμα στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ της χώρας
Καλούμε
την ελληνική κυβέρνηση και τον Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ. κο Κ. Αρβανιτόπουλο, να διακόψει άμεσα την παράνομη διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ και να αποφασίσει άμεσα την διάθεση μέσω του μόνου αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, των παραπάνω η άλλων πιστώσεων για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ΕΕΠ και ΕΒΠ, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας.
Καλούμε
το Εθνικό Κοινοβούλιο, τα κόμματα, τους βουλευτές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε φορέα
 που καθήκον του είναι ο έλεγχος των ενεργειών της κυβέρνησης, να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που εκθέτουμε παραπάνω και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου με στόχο την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς, που υφίστανται άγρια αλλαγή εργασιακών συνθηκών και πλαισίου προσφοράς των υπηρεσιών τους.
Σημείωση: Για την πλήρη νομική ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε σχετική Καταγγελία και Εξώδικο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και παρακαλούμε να τα λάβετε σοβαρά υπ όψη σας.
 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Στ. Καρπενησιώτης              Δ. Αρβανίτης
 
 
 
ΚΟΙΝ    :  - Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
             κο Αρβανιτόπουλο
          -Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
     κο Κεδίκογλου                                                                                                                                               -  Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
   κο Λολίτσα
-        Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων
κο Ε. Ζαχαράκη
-        ΔΟΕ
-        ΟΛΜΕ
-        ΣΑΤΕΑ
-        ΕΝΕΛΕΑ
-        ΠΟΣΓΚΑμΕΑ
-        ΕΣΑμΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου