Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 20 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 15 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 26 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(16) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(10) & 10 Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία


«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου