Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πρόσληψη 38 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ29 και ΠΕ30 σε ΚΕΔΔΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ (5031890).
Επισημαίνουμε ότι οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν
αύριοΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/09/2018
από τις 08:30 έως τις 12:00 αυστηρά,
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, για την αναγγελία της πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ, την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.
Όσοι εκ των υποψηφίων επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν για τη μισθολογική τους εξέλιξη:
  1. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
  2. Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών (συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
Συνημμένα δίδονται αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας.
Συνημμένα:
Download this file (01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ_5031890.doc)01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ_5031890.doc[ ]122 kB
Download this file (01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5031890.doc)01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5031890.doc[ ]129 kB
Download this file (02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ_5031890.doc)02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ_5031890.doc[ ]113 kB
Download this file (0_ΑΤΟΜIKA_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_5031890.docx)0_ΑΤΟΜIKA_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_5031890.docx[ ]108 kB
Download this file (0_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5031890.docx)0_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5031890.docx[ ]109 kB
Download this file (20652_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ_5031890_7Τ124653ΠΣ-Σ4Ο_ανακοιν.pdf)20652_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ_5031890_7Τ124653ΠΣ-Σ4Ο_ανακοιν.pdf[ ]516 kB


«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031890, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου