Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 63 (53 +10) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά ΣχολείαΠρόσληψη και τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-19 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 


Προσοχή!!! Νέα ενημέρωση για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. για το 2018-19- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_63.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου