Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Το ωράριο των εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις σχολικές μονάδεςΕπιμέλεια Βασίλης Βούγιας

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Όλοι  οι  εκπαιδευτικοί,  συμπεριλαμβανομένων  των  διευθυντών  και  υποδιευθυντών,  εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο από το  άρθρο 9 του Ν.2517/1997, ( ΦΕΚ 160/1997 τ.Α’) (ΕΔΩ) διδακτικό τους ωράριο.  
Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη  του  νόμου 1566/85 ( ΦΕΚ 167/1985 τ.Α’), άρθρο 13, παρ. 8(ΕΔΩ) , όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο  245  του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, Τ. Α’/17 - 1 - 2018)(ΕΔΩ), σύμφωνα με την οποία ο /η  εκπαιδευτικός  δεν  υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των ( 6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30)  ωρών την εβδομάδα.
 Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν. 4386 /2016 ( ΦΕΚ 83/2016 τ .Α’)(ΕΔΩ).
 Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου.

(Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019...Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος - http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/05/2018-2019.html)

ΩΡΑΡΙΟ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ Φ.Ε.Κ.-

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/05/blog-post_70.html
ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - http://seepea-stella.blogspot.gr/2018/05/blog-post_19.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου