Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Β.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Β.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ        

   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   

      ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

                 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                   ΤΜΗΜΑ ΓΠληροφορίες:Π.ΓΚΙΚΑ

Τηλέφωνο: 2103442929

FAX: 2103442182

                                             Μαρούσι 27/03/2013

                                             Αριθ. Πρωτ.41544/Γ6ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2) ΚΕΔΔΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)


ΘΕΜΑ: « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»        Σας αποστέλλουμε τις Υ.Α. με τα ονόματα των μαθητών, για τους οποίους έχει εγκριθεί η παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

        Η υλοποίηση της Στήριξης αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ και όχι μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη των εγκεκριμένων αυτών αιτήσεων και όχι για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών σε ΣΜΕΑΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ως ημερομηνία Ανάληψης Υπηρεσίας θεωρείται η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου