Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Ένα διαμάντι στο χώρο της Ειδικής Αγωγής ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Ένα διαμάντι στο χώρο της Ειδικής Αγωγής

Το "Δίκτυο Ειδικών Σχολείων" (Δ.Ε.Σ.) ξεκίνησε το 2011 ως μία προσπάθεια γονέων να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών. Το 2012, οργανώθηκαν διάφορες συναντή­σεις των μελών του δικτύου και συλλογικές δράσεις, που είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου γονέων με παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.
Ιστορικό
Το Δίκτυο Ειδικών Σχολείων (Δ.Ε.Σ.) ξε­κίνησε ως ιδέα με το γεγονός της διακοπής των μεταφορών το Δεκέμβριο του 2011. Αρχικά, ως προσπάθεια να ενώσουν τα σχολεία τις φωνές τους απέναντι στο πρόβλημα των μεταφορών που είχε τότε προκύψει. Το να συμπερι­ληφθούν και άλλοι τομείς (όπως εκπαίδευση, υποστήριξη γονέων και νομική υποστήριξη) όπου τα σχολεία θα μπο­ρούσαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους, να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες ήταν η φυσική κατάληξη και το πέρασμα σε μια πιο δο­μημένη συλλογική δράση.
Η πρώτη συνάντηση Εκπροσώπων από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της Αττικής έγινε τον Μάρτιο του 2012. Έκτοτε, το Δίκτυο Ειδικών Σχολείων εξελίσσεται και σήμερα συμμετέχουν εκπρόσωποι από ολοένα και περισσότερες ΣΜΕΑΕ.
Υπηρεσίες – Δράσεις
  • Προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών όλων των βαθ­μίδων της Ειδικής Εκπαίδευσης.
  • Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής τους κυρίως εντός αλλά και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου εφόσον είναι δυνατόν.
  • Υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών και η συνδρομή τους κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης.
  • Νομική προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Επικοινωνία
E-mail: des_ath@yahoo.gr
Αρχείο
E-mail.
Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!
[+] Facebook: http://on.fb.me/VtBrYb
 * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr

 Δ.Ε.Σ: ΔΟΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ VIDEO


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου